დღეს 16-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით

დღეს 16-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა დავით მჭედლიშვილის თავმჯდომარეობით,სადაც განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 6 საკითხი:
1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15 ნოემბრის N01-14/13647 მომართვა-ქობულეთის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 ოქტომბრის N01-14/12995 მომართვა,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13345 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხუცუბანში მდებარე უძრავი ქონების პირველ სართულზე არსებული 74,38 კვ.მეტრი საცხოვრებელი ფართის (ს/კ 20.09.01.058.01.512) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 09 ნოემბრის №01-14/13346 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონებების, თანახმად დანართისა აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 ოქომბრის N01-14/12997 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქაქუთის კულტურის სახლის შენობის პირველ სართულზე არსებულ 15.0 კვ.მ. არასაცხოვრებელ ფართზე (ს/კ 20.31.01.011) (ფ/პ ,,ქეთევან სანიკიძე“) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ;
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 01 ნოემბრის N01-14/13019 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N9-ის მიმდებარედ 257,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.348) 1.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,დავით დანელია“);
(მომხსენებელი: ავთანდილ ანანიძე)
Skip to content