დღეს 15-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გაერთიანებული კომისიების სხდომა

დღეს 15-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გაერთიანებული კომისიების სხდომა,სადაც განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული 2 საკითხი:
🔹️1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 15 ნოემბრის N01-14/13647 მომართვა-ქობულეთის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის პროექტის განხილვის შესახებ;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
(თანამომხსენებელი: დავით წულუკიძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🔹️2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 29 ოქტომბრის N01-14/12995 მომართვა – ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად მიღების თაობაზე;
(მომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
Skip to content