ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი

ქ. ქობულეთში, წყალდიდობის, დატბორვის საწინააღმდეგო და
ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი
დაგეგმილი საქმიანობის დასახელება: წყალდიდობისა, დატბორვის საწინააღმდეგო და
ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების განხორციელება;
დაგეგმილი საქმიანობის განმახორციელებელი: საქართველოს საავტომობილო გზების
დეპარტამენტი;
დაგეგმილი საქმიანობის განხორციელების ადგილი: ქ. ქობულეთი;
დაგეგმილი საქმიანობის სკრინინგის განცხადებასთან დაკავშირებული წერილობითი
შენიშვნები და მოსაზრებები შეგიძლიათ წარუდგინოთ საქართველოს გარემოს დაცვისა და
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს 2021 წლის 29 სექტემბრის ჩათვლით, მისამართზე:
ქ.თბილისი, მარშალ გელოვანის გამზირი N6, ან ელ. ფოსტის მისამართზე: eia@mepa.gov.ge

ნაპირსამაგრი (ნაპირდაცვითი) სამუშაოების პროექტი
Skip to content