განკარგულება N26 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების (მათ შორის პლაჟები)საიჯარო ფასების განსაზღვრის თაობაზე

gankarguleba N26
Skip to content