განკარგულება N25 საზაფხულო სეზონთან დაკავშირებით ქ.ქობულეთის ტერიტორიის ზონებად დაყოფის თაობაზე

gankarguleba N25
Skip to content