26 ივლისს ჩატარდა ბიუროს სხდომა

2021 წლის 26 ივლისს 12-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა, ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოვალეობის შემსრულებლის ნათია თხილაიშვილის თავმჯდომარეობით.
🔹️დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
🔹️1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21 ივლისის N01-14/8250 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვი-კურორტ ციხისძირის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 თებერვლის N02 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე;
(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)
🔹️2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21მაისის №01-14/5549 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
Skip to content