2021 წლის 30 ივლისს 12-00 საათზე ტარდება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2021 წლის  30 ივლისს 12-00  საათზე  ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  სხდომა  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141);

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21 ივლისის N01-14/8250 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა  ჩაქვი-კურორტ ციხისძირის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების შესახებ’’ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2019 წლის 25 თებერვლის N02 დადგენილებაში ცვლილების  შეტანის თაობაზე;

(მომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

 

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 21მაისის №01-14/5549 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ახალგაზრდობის განვითარების სტრატეგიის დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

 

 

Skip to content