საჯარო კონკურსის მეორე ეტაპი

📢
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიაში, ვაკანტურ თანამდებობებზე ღია, საჯარო კონკურსის მეორე ეტაპი 4 ივნისს გაიმართება.
კონკურსი გამოცხადებული იყო შემდეგ პოზიციებზე:
✔. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
✔. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათელბის, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის
ვაკანტურ პოზიციებზე , კონკურსის გასაუბრების ეტაპზე 20 აპლიკანტი გადავიდა. მათ შორის

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და მობილიზაციის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის პოზიციაზე 6, ხოლო პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის ადგილზე 16.
Skip to content