ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს გასვლითი სხდომა

გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

2021 წლის  31 მაისს 12-00  საათზე ტარდება ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  გასვლითი სხდომა  ქობულეთის კულტურის სახლის დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დავით აღმაშენებლის გამზირი N114);

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მოსახლეობის მიერ პეტიციის წესით ინიცირებული საკითხის მოწონების  შესახებ;

ა)ქ.ქობულეთში ცენტრალური მუნიციპალური ბიბლიოთეკის  რეაბილიტაციის, წიგნადი ფონდის  პერიოდული განახლებისა და  ბიბლიოთეკის  სრულად ამოქმედების  შესახებ;

(მომხსენებელი: მედეა მოწყობილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 17 მაისის   N01-14/5015 მომართვა- აჭარის ავტომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე არსებულ მუნიციპალიტეტებში სოფლის  მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დასახლებების მიხედვით  შესაბამისი  პროექტების   დამტკიცების  შესახებ;

(მომხსენებელი:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ინფრასტრუქტურის

სამსახურის უფროსი ზაზა კაიკაციშვილი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 13  მაისის   N01-14/4779 მომართვა-,,შ.პ.ს. ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება”-ს მიერ სასეირნო ავტობუსებით მგზავრთა გადაყვანისას  მგზავრობის ტარიფების  დადგენის შესახებ;

(მომხსენებელი:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021  წლის 14 მაისის   N01-14/4800 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ოჩხამურში მდებარე  11827 კვ.მეტრი არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთისა და მასზე განთავსებული N01-63.0 კვ. მეტრი  საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის (სტადიონი ს/კ 20.37.02.106) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში  გადაცემის  შესახებ;

(მომხსენებელი:   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და  საინვენსტიციო განვითარების სამსახურის უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 24 ნოემბრის N432 განკარგულებით დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის პერსონალური შემადგენლობაში“ ცვლილების შეტანის შესახებ;

(მომხსენებელი:  ლია შაქარიშვილი)

Skip to content