პროექტ “ახალგაზრდების ციფრული ჩართულობა” დახურვის ღონისძიება

გაიმართა პროექტ “ახალგაზრდების ციფრული ჩართულობა” დახურვის ღონისძიება, რომელსაც ორგანიზაცია “ახალგაზრდული ჰორიზონტი” ახორციელებდა.
პროექტის მიზანი გახლდათ ციფრული პლატფორმის გამოყენებით ქობულეთელი ახალგაზრდების ჩართულობის ხელშეწყობა ადგილობრივი თვითმმართველობის გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში.
Skip to content