საჯარო კონკურსი მუნიციპალიტეტის მერიაში

📢
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია
არსებულ ვაკანტურ თანამდებობებზე ღია, საჯარო კონკურსს აცხადებს.
კონკურსი გამოცხადებულია შემდეგ პოზიციებზე:
✔. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის სამხედრო აღრიცხვის, გაწვევისა და
მობილიზაციის სამსახურის მესამე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტი
✔. პირველადი სტრუქტურული ერთეულის განათელბის, კულტურის, სპორტის,
ახალგაზრდობისა და გენდერული თანასწორობის სამსახურის მესამე კატეგორიის უმცროსი სპეციალისტის
✅ დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ განაცხადი შეავსონ მიმდინარე წლის 23 მაისამდე, საჯარო სამსახურის ბიუროს ვებგვერდზე 👇
Skip to content