სამუშაო ჯგუფის სხდომა.

2021 წლის 27 აპრილს გაიმართა ქობულეთი მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და საკითხზე პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნისმიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომა.
სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე განიხილეს დღის წესრგით გათვალისწინებული 4 საკითხი.
1. შშმ პირთა უფლებების დაცვის კუთხით საკანონმდებლო ჩარჩოს მიმოხილვა .
/მომხსნებელი: ლია შაქარიშვილი/
2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული სასკოლო ასაკის უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე მოზარდების იდენტიფიცირების, მათი რაოდენობის დადგენისა და საჭიროებების შესწავლისა და საკითხზე პოლიტიკის დოკუმენტის შექმნის მიზნით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სამოქმედო გეგმის გაცნობა
/ მომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი/
3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში რეგისტრირებული უსინათლო ან/და მხედველობის სხვადასხვა შეზღუდვის მქონე სასკოლო და სკოლის ასაკის მქონე მოზარდების აღრიცხვის სქემა
/ მომხსენებლი: ლია შაქარიშვილი/
4.დროებითი სამუშაო ჯგუფის წევრებს შორის ფუნქციების განაწილება
/მომხსენებლი: ლია შაქარიშვილი
Skip to content