12 აპრილს, 14-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა

2021 წლის, 12 აპრილს, 14-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის საკითხთა კომისიის სხდომა ამავე კომისიის თავმჯდომარის ლია შაქარიშვილის ხელმძღვანელობით:
დღის წესრიგი:
🔷1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2021 წლის 2 მარტის N01-15/15 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: სოფიო მოწყობილი)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🟦2. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2021 წლის 15 მარტის მომართვა – შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:ნოდარ მიქელაძე)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
🔷3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 16 მარტის №01-18/2278 მომართვა – ა(ა)იპ ,,ქობულეთის საბავშვო გაერთიანება“-ს 2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი: ია ხალვაში)
(თანამომხსენებელი: ლია შაქარიშვილი)
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
Skip to content