ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა

2021 წლის, 12 მარტს, 15-00 საათზე ჩატარდა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის სხდომა ამავე კომისიის თავმჯდომარის ვაჟა შავიშვილის ხელმძღვანელობით:
დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გ ი:
🔷1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2021 წლის 26 თებერვლის N01-14/1624 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის შესრულების წლიური ანგარიშის დამტკიცების შესახებ;
(მომხსენებელი: ლევან ზოიძე
(თანამომხსენებელი: ვაჟა შავიშვილი)
🔷 2. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირება“-ს 2021 წლის 08 თებრვლის N12 მომართვა -2020 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ;
(მომხსენებელი:მერაბ პაპუნაიშვილი)
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
Skip to content