ციტრუსის სეზონი

ნარინჯისფერი რთველი აქტიურ ფაზაში შედის.

მნიშვნელოვანია, რომ ყველა ფერმერს ჰქონდეს ხელშეწყობა, მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან. ასევე, მნიშვნელოვანია, რომ შენარჩუნდეს სტაბილური, ადეკვატური სარეალიზაციო ფასი და ყველა ოჯახმა შეძლოს შესაბამისი შემოსავლის მიღება.

ყველა ექსპორტიორს ექნება ხელშეწყობა დოკუმენტაციის გამარტივების მხრივ. ასევე, განიხილება შესაძლებლობები ექსპორტიორებისთვის მოსაკრებლების შემცირების მიმართულებით.

მნიშვნელოვანია, რომ ყოველდღიურ რეჟიმში ხალხი გრძნობდეს მთავრობის სიახლოვეს, მუშაობას და ყველა იმ პრობლემაზე კეთდებოდეს ოპერატიული რეაგირება, რაც მოსახლეობას აწუხებს.

 

 

 

Skip to content