ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

გადმოწერეთ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი

ბიუჯეტის დანართი

პრიორიტეტების დოკუმენტი

 

 

Skip to content