ა(ა)იპი „ქობულეთის სოფლის წყალი“

მისამართი: ქ. ქობულეთი, პოპოვის ქ.N7

დირექტორი: სულიკო თხილაიშვილი

ტელეფონი: 595 91 08 61

ელ-ფოსტა: soplisckali@gmail.com

ა(ა)იპი „ქობულეთის სოფლის წყალი“ არის მუნიციპალური ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტში შემავალ სოფლებში წყალმომარაგებას. მისი მიზანია წყალსადენებისა და გამწმენდი ნაგებობების ექსპლოატაცია და მოვლა/პატრონობა.

Skip to content