შპს „ქობულეთის წყალი“

მისამართი: ქ. ქობულეთი, კაიკაციშვილის ქ.N52

დირექტორი: ჯემალ მეგრელიძე

ტელ: 599 54 32 00

ელ-ფოსტა: kobuletistskali@gmail.com

შპს „ქობულეთის წყალი“ არის მუნიციპალური ორგანიზაცია, რომელიც უზრუნველყოფს ქ. ქობულეთის წყალმომარაგებასა და ფეკალის გატარებას. მისი მიზანია წყალსადენებისა და გამწმენდი ნაგებობის ექსპლოატაცია და მოვლა/პატრონობა.

Skip to content