ა(ა)იპი ქობულეთის საბავშო ბაღების გაერთიანება

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის გამზ.N141

დირექტორი: ია ხალვაში

ტელეფონი: 599 34 00 23

ელ-ფოსტა:

ა(ა)იპი „ქობულეთის საბავშო ბაღების გაერთიანება“ არის სკოლამდელი სააღმზრდელო დაწესებულება, რომელიც ახორციელებს აღსაზრდელების მოვლას, აღზრდა-განათლებას, მათი სიცოცხლის, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვას.

 წესდება

 სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებების საკონტაქტო მონაცემები

Skip to content