ა(ა)იპი ქობულეთის პარკი

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის გამზ.N279

დირექტორი: დავით ნიჟარაძე

ტელეფონი: 599 01 50 78

ელ-ფოსტა: kobuletisparki@gmail.com

ა(ა)იპი „ქობულეთის პარკი“ არის მუნიციპალური ორგანიზაცია, რომლის მიზანია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული პარკების განაშენიანება შესაბამისი სტანდარტებისა და ხარისხის შესაბამისად, ასევე მათი მოვლა/პატრონობა და ზედამხედველობა.

Skip to content