ა(ა)იპი ქობულეთის გამწვანება

მისამართი: ქ. ქობულეთი, დავით აღმაშენებელის გამზ.N141

დირექტორი: ზვიად რომანაძე

ტელეფონი: 598 38 38 06

ელ-ფოსტა: qobuletisgamwvaneba@gmail.com

ა(ა)იპი „ქობულეთის გამწვანება“ არის მუნიციპალური ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სკვერების, გაზონებისა მწვანე ზოლების მოვლა-პატრონობას, გამწვანებას, მოწყობასა და ექსპლოატაციას, სამოქმედო ტერიტორიაზე სანაგვე ურნების, საგზაო ნიშნების, მუნიციპალური საპირფარეშოების მოვლა-პატრონობას, ტროტუარების, საბავშვო ატრაქციონების, სპორტული ტრენაჟორების, ზღვის სანაპირო ზოლში არსებული სავალი ნაწილების შეკეთებითი/სარემონტო სამუშაოების განხორციელებას, საკურორტო ზოლში უსახური და ამორტიზებული შენობა-ნაგებობების დემონტაჟს.

Skip to content