ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ამორტიზირებული/ჩამოსაწერი შენობა-ნაგებობების დემონტაჟთან დაკავშირებით დემონტაჟის/ლიკვიდაციის პირობების დამდგენი და დემონტაჟის თაობაზე შემოსული განცხადებების შემსწავლელი კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 85 63 05

 

354-demontaji

 

 

Skip to content