ქობულეთის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე არსებული არაპრივატიზებული საცხოვრებელი და არასაცხოვრებელი ფართის კანონიერი მოსარგებლეებისათვის უსასყიდლოდ საკუთრებაში გადაცემის კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: დავით ვერულიძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილე
კომისიის მდივანი: შორენა ჯორბენაძე – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვის, ტურიზმისა და საინვესტიციო განვითარების სამსახურის ქონების მართვისა და მონიტორინგის განყოფილების მთავარი სპეციალისტი
ტელ: 599 85 63 05

 

355-privatizacia

 

 

Skip to content