დავით აღმაშენებლის გამზირი N285-ში მდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისათვის გარემოსდაცვითი შეფასების პროექტის სკრინინგი

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის მიერ წარდგენილია ქ. ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის გამზირი
N285-ში მდებარე ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობისათვის, განაშენიანების დეტალური გეგმის სტრატერგიული გარემოსდაცვითი შეფასების პროექტის სკრინინგის ანგარიში.

143_დოკუმენტი 114-1142401049 (2)
61_სამუშაო დოკუმენტი
ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია-მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების გეგმა

 

Skip to content