24 ოქტომბერს, 12-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

24 ოქტომბერს, 12-00 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა.

დ ღ ი ს წ ე ს რ ი გი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 23 ოქტომბრის N114-11423296284 მომართვა- ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 

Skip to content