24 ოქტომბერს, 14-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა 

24 ოქტომბერს, 14-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული  დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა .

  :

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 18 ოქტომბრის N114-11423290238 მომართვა- ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ 20.42.04.607, ს/კ 20.42.04.608, ს/კ 20.42.04.823 და  ს/კ 20.42.04.804) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის    დამტკიცების შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

 2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 03 ოქტომბრის  N114-11423276342 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთი, დაბა ჩაქვში, ნინოშვილის ქუჩა N12-ში მდებარე 1379  კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების  მიწის ნაკვეთის  და მასზე განთავსებული 348,2 კვ.მ. შენობა-ნაგებობის  (ს/კ N20.48.01.154) აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ;

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329064 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული  ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N139-ის მიმდებარედ მდებარე 495,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ42.04.749) 12 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, ყვავილების სარეალიზაციო ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ მამუკა გოხიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329056 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული  ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N112-ის მიმდებარედ მდებარე 257,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ42.18.052) 5.0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, სუვენირების სარეალიზაციო ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ დათუნა დედოფალიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329070 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული   ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N116-ის მიმდებარედ მდებარე 538,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.05.182) 10,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი,  ტანსაცმელების საკიდის  განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ ( ფ/პ  ია ანთაძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

6. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329065 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული  ქ.ქობულეთში, მ.აბაშიძის ქუჩა N3-ის მიმდებარედ მდებარე 647,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ტროტუარი, ს/კ 20.42.07.242) 20,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, რკინის კონსტრუქციის საჩრდილობლის მოწყობის მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ სოფიო ჯინჭარაძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 7. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329063- მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული  ქ. ქობულეთში, ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N116ა-ს მიმდებარედ მდებარე 538,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.05.182) 6,12 კვ.მ მიწის ნაკვეთი, ასაწყობი კონსტრუქციის მეტალო-პლასტმასის ჯიხურის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ეთერ გოგიტიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

8. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329045 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 559,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.01.084) 15,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, სავაჭრო ობიექტის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ ( ფ/პ გუგული ტაკიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 9. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329062 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 5,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, სავაჭრო ობიექტის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ რუსუდან გორგილაძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 10. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329058 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 20,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, სავაჭრო ობიექტის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ნინო მჟავანაძე );

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 11. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329060 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე  არსებული 6,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 20.33.01.084) სავარო ობიექტის  ფუნქციონირების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ნინო  ანანიძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

12. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329057 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე 83,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.33.03.138) 10,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე, პურის საცხობის განთავსების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ  ირაკლი ხახუტაიშვილს);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 13. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 17 ოქტომბრის N114-1142329059 მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაშიარსებული სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო  მომსახურების შენობის  პირველ სართულზე  არსებული 38,0 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ 20.33.01.084) სავაჭრო ობიექტის  ფუნქციონირების მიზნით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და  წლიური საწყისი საიჯარო   საფასურის განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ  მერაბ ცეცხლაძე);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 14. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023 წლის 26 ივნისის N114-11423177194  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით  დამტკიცებული ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქონების  საპრივატიზაციო  ობიექტების  ნუსხა“-ში  ცვლილებისა და დამატების შეტანის თაობაზე (ქობულეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქვედა აჭყვაში მდებარე 1993,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე განთავსებული 156,78 კვ.მ ფართის შენობა-ნაგებობა (ს/კ N20.47.02.165);

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების  სამსახურის  უფროსი ზურაბ ამაღლობელი)

 

Skip to content