ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა გაიმართა, რომელზეც განხილულ იქნა შემდეგი საკითხები:

  1. ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

2. ,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N115 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

3. ქალაქ ქობულეთში,   ფიროსმანის  ქუჩა,  შესახვევი N9-ში  არსებულ  მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, აბაშიძისა და მეგენეიშვილის ქუჩების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ.  20.48.09.1000)   საცხოვრებელი  კომპლექსის მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების  დეტალური  გეგმის კონცეფციის  დამტკიცების შესახებ.

5. ,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე  არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე  (საკადასტრო კოდი:20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის  დამტკიცების შესახებ.

6.  ,,ქ.ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (საკადასტრო კოდი:20.42.09.600) საკურორტო კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

  

Skip to content