7 ივნისს, 17-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს   ბიუროს   სხდომა.

7 ივნისს,  17-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ბიუროს  სხდომა.

  :

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

 (მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N115 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 24 მაისის  N114-11423144223 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში,  ფიროსმანის  ქუჩა,  შესახვევი N9-ში  არსებულ  მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 01 ივნისის     N114-11423152140 მომართვა –  -,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე  არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (საკადასტრო კოდი:20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით    განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 02 ივნისის  N114-1142315339 მომართვა –  -,,ქ.ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (საკადასტრო კოდი:20.42.09.600) საკურორტო კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

Skip to content