7 ივნისს, 14-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

7 ივნისს, 14-00 საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის შენობაში მესამე  სართულზე,  სააქტო  დარბაზში. (მის: ქობულეთი, დ.აღმაშენებლის გამზირი N141).

  :

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის  დამტკიცების შესახებ.

 (მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის  2023  წლის  19 მაისის N114-1142313978  მომართვა -,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N291 არსებულ მიწის ნაკვეთზე (საკადასტრო კოდი:20.42.01.560) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის პროექტის დამტკიცების შესახებ“ -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 27 ივლისის N115 განკარგულების ძალადაკარგულად გამოცხადების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 24 მაისის  N114-11423144223 მომართვა –  ქალაქ ქობულეთში,   ფიროსმანის  ქუჩა,  შესახვევი N9-ში  არსებულ  მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ. N 20.42.09.077) მრავალბინიანი საცხოვრებელი კომპლექსის მშენებლობის  მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

4.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 01 ივნისის   N114-11423152188  მომართვა -ქობულეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ჩაქვში, აბაშიძისა და მეგენეიშვილის ქუჩების მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (ს.კ.  20.48.09.1000)   საცხოვრებელი  კომპლექსის მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების  დეტალური  გეგმის კონცეფციის  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

5.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 01 ივნისის   N114-11423152140 მომართვა -,,ქ.ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირზე  არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე  (საკადასტრო კოდი:20.42.12.355) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

6.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2023  წლის 02 ივნისის   N114-1142315339 მომართვა –  ,,ქ.ქობულეთში,  აბაშიძის ქუჩაზე არსებულ მიწის ნაკვეთ(ებ)ზე (საკადასტრო კოდი:20.42.09.600) საკურორტო კომპლექსის  მშენებლობის მიზნით  განაშენიანების დეტალური გეგმის კონცეფციის   დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: ლაშა ხახუტაიშვილი)

(თანამომხსენებელი: ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის არქიტექტურისა და სივრცითი მოწყობის სამსახურის უფროსის მ/შ ნათია ბასიაშვილი)

 

Skip to content