ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა

საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცით-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა  კომისიის სხდომა გაიმართა.კომისიამ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული ათი საკითხი.

  • ქალაქ ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N297-ში არსებულ მიწის ნაკვეთზე (ს.კ. 20.42.01.051) მრავალფუნქციური ობიექტის მშენებლობის მიზნით განაშენიანების დეტალური გეგმის დამტკიცების თაობაზე.
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული  ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N416-ის მიმდებარედ მდებარე 60.0  კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო  დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე (ტროტუარი, ს/კ N20.42.02.977) ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ (ფ/პ ,,დავით პაპუნაიშვილი “).
  • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, დავით აღმაშენებლის  გამზირი N279-ში,  ქობულეთის ცენტრალური  პარკის  ტერიტორიაზე, რესტორან ,,სანსეტი“-ს“ მიმდებარედ მდებარე N6-55,0 საერთო ფართის შენობა-ნაგებობის 2 (ორი) წლის ვადით იჯარის უფლებით   სარგებლობაში გამოყოფა და  საწყისი წლიური  საიჯარო საფასურის განსაზღვრის  შესახებ.
  •  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  დაბა ოჩხამურში, აღმაშენებლის  ქუჩა N3-ში მდებარე უძრავ ქონებაში, მე-2  სადარბაზოს, მე-5  სართულზე  არსებული 56,20 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.37.02.114.01.041), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.                                                                                                                    აგრეთვე, კომისიის წევრემა მოისმინეს და დადებითად შეაფასეს:
  • შპს ,,ქობულეთის  ტრანსრეგულირება“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  • ა(ა)იპ ,,ქობულეთის პარკი“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  • (ა)იპ ,,ქობულეთის სანდასუფთავება“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  • (ა)იპ ,,ქობულეთის გამწვანება“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.
  • (ა)იპ ,,ქობულეთის სოფლის წყალი“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.
  • შპს ,,ქობულეთის წყალი“-ს 2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიში.

    

Skip to content