17 მარტს, 14:00 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

17 მარტს, 14:00 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა.

დღის წესრიგი:

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კულტურის ცენტრი“-ს 2023 წლის 17 თებერვლის   N01-15/05 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:სოფიო მოწყობილი)

2.  გურამ თამაზაშვილის სახელობის ა(ა)იპ ,,ქობულეთის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლი ,,მხედრული“-ს 2023 წლის 22 თებერვლის  N01-06/09 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ბადრი ცეცხლაძე)

3.  ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტოს  საბავშვო  ბაღების გაერთიანება“-ს 2023 წლის  23 თებერვლის  N32-11423054132 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: ია ხალვაში)

4.  ა(ა)იპ სკოლისგარეშე სახელოვნებო საგანმანათლებლო დაწესებულება ,,ქობულეთის სახელოვნებო სკოლა“-ს 2023 წლის  22 თებერვლის   მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:ციალა კაკალაძე)

5. შპს ,,სარაგბო კლუბი პონტო“-ს 2023 წლის 16 მარტის    მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:თემურ ანანიძე )

 

 

Skip to content