17 მარტს,  12:00 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა

17 მარტს,  12:00 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის ჯანდაცვისა და სოციალური  სერვისების  ცენტრი“-ს 2023 წლის 27 თებერვლის  N50-11423058174  მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:   გუგული ნემსაძე)

 

 

 

Skip to content