17 თებერვალს, 14 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

17 თებერვალს, 14 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

დღის წესრიგი:

1. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის მუზეუმი“-ს 2023 წლის 20 იანვრის N01-18/2 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:რეზო ტაკიძე)

2. ა(ა)იპ ,,ქობულეთის კომპლექსური სასპორტო სკოლი“-ს 2023 წლის 1 თებერვლის  N01-21/8 მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი:კობა კაკალაძე)

 

 

Skip to content