17 თებერვალს, 12 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა

17 თებერვალს,  12 საათზე, გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიის  სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. შპს ,,ქობულეთის პროფილაქტიკური დეზინფექციის სადგური“-ს 2023 წლის 14 თებერვლის მომართვა -2022 წელს გაწეული მუშაობის ანგარიშის შესახებ.

(მომხსენებელი: გია ხაბაზი)

Skip to content