ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე – თეა მოწყობილი ტელეფონი: 595463701 ელ–ფოსტა: Teamowyobili83@gmail.com კომისიის წევრები დავით მჭედლიშვილი ეკატერინე კოჭლამაზიშვილი ნატო…

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ინფრასტრუქტურის, სივრცითი-ტერიტორიული დაგეგმარების, ქონების მართვისა და აგრარულ საკითხთა კომისია

კომისიის თავმჯდომარე: ლაშა ხახუტაიშვილი საკონტაქტო:   599 32 32 14 ელ-ფოსტა:    Lashakhakhutaishvili92@gmail.com კომისიის წევრები: თედო ტაკიძე…

Skip to content