„საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართი – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის“ და სკოპინგის განცხადების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენის თაობაზე

 

„საქართველოს სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკისა და მისი დანართი – ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული ინტეგრირებული გეგმის“ და სკოპინგის განცხადების სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის დასკვნის მიღების მიზნით წარმოდგენის თაობაზე

 

7392_საქართველოს ენერგეტიკისა და კლიმატის ეროვნული სკოპინგის განცხადება
სახელმწიფოს ენერგეტიკული პოლიტიკა
ენერგეტიკისა და კლიმატის ინტეგრირებული გეგმა
საინფორმაციო დაფა_სკოპინგი

Skip to content