იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა

დღეს, 15 დეკემბერს გაიმართა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის სხდომა, სადაც განიხილეს დღის წესრიგით გათვალისწინებული სამი საკითხი:
1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ.
2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის N114-11422346218 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ.
3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის N114-11422346242 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა რაოდენობის შეთანხმების შესახებ.
 
Skip to content