16 დეკემბერს, 16-00 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს  სხდომა

16 დეკემბერს, 16-00 საათზე  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს  ფრაქცია ,,ქართული ოცნება-დემოკრატიული საქართველო“-ს  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 09 დეკემბრის    №114-11422343246  მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი  პროგრამული ბიუჯეტის  პროექტის განხილვის შესახებ.

(მომხსენებელი: ფრაქცია „ქართული ოცნება – დემოკრატიული საქართველო“-ს

თავმჯდომარე გ.გოგიტიძე)

(თანამომხსენებელი:ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  მერის პირველი მოადგილე დავით ვერულიძე)

Skip to content