15 დეკემბერს, 14  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

15 დეკემბერს, 14  საათზე,  გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების   შესახებ.

2.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის   N114-11422346218 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და თანამდებობრივი სარგოს დამტკიცების შესახებ.

3.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 12 დეკემბრის   N114-11422346242 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

 

 

 

 

Skip to content