ობორნიკი – პოლონეთი

ადმინისტრაციული ცენტრი: პოზნანი
დამეგობრების თარიღი: 2017 წელი

დამეგობრების მიზანი:
♦ თანამშრომლობა ეკონომიკის, ტურიზმის, კულტურისა და განათლების სფეროებში;
♦ გამოდილების გაცვლა ქალაქის მართვის საკითხებში;
♦ ერთობლივი პროექტებისა და პროგრამების შემუშავება
♦ საინვესტიციო წინადადებების მომზადების უზრუნველყოფა

Skip to content