საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

დღეს გამართულ საკრებულოს რიგგარეშე სხდომაზე საკრებულოს წევრები ქალთა მიმართ და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ გლობალურ 16-დღიან კამპანიას შეუერთდნენ.

სხდომას საკრებულოს თავმჯდომარე დავით მჭედლიშვილი უძღვებოდა.მომავალი წლის ფინანსური დოკუმენტის პროექტი ქობულეთის მერმა ლევან ზოიძემ წარადგინა.საკრებულომ, 2023 წლის ბიუჯეტის პროექტი მერიას უკან დაუბრუნა.

დღესვე განიხილეს  დღის წესრიგით გათვალისწინებული 17 საკითხი:

 •  ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2021 წლის 24 დეკემბრის N09 დადგენილებაში ცვლილების   შეტანის   პროექტის  განხილვის თაობაზე.
 •  ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის სამი კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.
 •  „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება ქ. ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N20.42.10.598).
 • „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების  თაობაზე (ამოღება ქ. ქობულეთში, მესხიძის ქუჩა N9-ის მოპირდაპირედ მდებარე 486,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი (ს/კ N20.42.10.598).
 •  „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების გეგმა“-ში ცვლილების შეტანის თაობაზე  (ქ. ქობულეთი, მესხიძის ქუჩა N15-ის მიმდებარედ მდებარე 234,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი ს/კ N20.42.10.061).
 • „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქობულეთის მუნიციპალიტეტი, დაბა ჩაქვი, აღმაშენებლის  ქუჩა N5-ის მიმდებარედ მდებარე 235,0  კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი (ს/კ 20.48.05.673).
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 27 იანვრის N02 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების საპრივატიზაციო ობიექტების ნუსხა“-ში ცვლილების შეტანა ამოღების თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ში  მდებარე 1177,0   კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული  1024.0 კვ.მ  შენობა-ნაგებობა  (ს/კ 20.42.06.241).
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2017 წლის 18 მაისის N61 განკარგულებით დამტკიცებული „ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქონების პრივატიზაციის გეგმა“-ში  ცვლილების შეტანა  ამოღების  თაობაზე (ამოღება -ქ.ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ში  მდებარე 1177,0   კვ.მ არასასოფლო -სამეურნეო დანიშნულების მიწის  ნაკვეთი და მასზე განთავსებული  1024.0 კვ.მ  შენობა-ნაგებობა  (ს/კ 20.42.06.241).
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით, სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქ.ქობულეთი, აღმაშენებლის გამზირი N94-ის (ს/კ N20.42.18.054), აღმაშენებლის გამზირი N116-ის (ს/კN20.42.06.367), აღმაშენებლის  გამზირი  N2-ის (ს/კ N20.42.06.405), რუსთაველის ქუჩა N111-ის (ს/კ N20.42.06.392), თავისუფლების ქუჩა N10-ის (ს/კ N20.42.06.347), აბაშიძის ქუჩა N3-ის (ს/კ N20.42.07.242),  აბაშიძის ქუჩა N4-ის (ს/კ N20.42.08.242), აბაშიძის ქუჩა N26-ის (ს/კ N20.42.08.680), მიმდებარედ არსებულ ტერიტორიებზე  თითო კვ.მ  არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის  (სულ ჯამში 8,0)  შპს ,,თიბისი ფეი“-ზე   გადაცემა სწრაფი გადახდის ტერმინალების განთავსების მიზნით  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემისა და წლიური საიჯარო  საფასურის  განსაზღვრის შესახებ.
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 12,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,,ა. ქათამაძე“).
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 10,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ (ფ/პ ,, ც. წერეთელი“);
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N121-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 8,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ   (ფ/პ ,, ვ.გოგოლიშვილი“).
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, რუსთაველის ქუჩა N121-ის მიმდებარედ ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 5,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ    (ფ/პ ,, ა.ჯიბლაძე“).
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით,იჯარის  ფორმით, სარგებლობის უფლებით 1 (ერთი) წლის ვადით  მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, თავისუფლების ქუჩა N13-ის მიმდებარედ  ტროტუარის სახით რეგისტრირებული არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ 20.42.06.835) 8,0 კვ.მ მიწის ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ     (ფ/პ ,, ზ.ცეცხლაძე“).
 •  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით, იჯარის ფორმით სარგებლობის უფლებით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ. ქობულეთში, დ. აღმაშენებლის გამზირი N141-ში მერიის ადმინისტრაციული შენობის მე-3 სართულზე მდებარე 28,15 კვ.მ არასაცხოვრებელი ფართი (ს/კ N20.42.04.385) და სოფელ ციხისძირში მდებარე 2843,0 კვ.მ არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთიდან (ს/კ N20.46.03.032) 17,13 კვ.მ მიწის  ნაკვეთზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე  თანხმობის მიცემისა და წლიური საწყისი საიჯარო საფასურის  განსაზღვრის შესახებ    (შპს ,,ვიონი საქართველო“ (ს/ნ 204450584).
 •  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების ა(ა)იპ „საქართველოს სამედიცინო ჰოლდინგი“-სათვის უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით, სარგებლობის უფლებით  გადაცემის მიზნით 2 (ორი) წლის ვადით ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  სოფელ მუხაესტატეში მდებარე ყოფილი საყოფაცხოვრებო მომსახურების შენობის (ს/კ N20.33.01.084) მეორე სართულზე არსებულ 110,6 კვ.მ არასაცხოვრებელ ფართზე ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერზე თანხმობის მიცემის შესახებ;
 • ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული ქ.ქობულეთში, კაიკაციშვილის ქუჩა N50/2-ში  მდებარე უძრავ ქონებაში პირველი სადარბაზოს პირველ სართულზე  არსებული  36,81 კვ.მ საერთო ფართის ბინა (ს/კ N20.12.04.211.01.501), აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის საკუთრებაში გადაცემის შესახებ.

 

     

Skip to content