21 ნოემბერს, 14  საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა

21 ნოემბერს,  14  საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიის სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 15 ნოემბრის    N114-11422319159 მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2023 წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის პროექტისა და ბიუჯეტით გათვალისწინებული  განათლების, კულტურის  და სპორტის ქვეპროგრამების   განხილვის შესახებ.

Skip to content