კვირიკეს ადმინისტრაციული ერთეული

კვირიკე, ზედა კვირიკე და ქვედა კვირიკე

მერის წარმომადგენელი: ზურაბ ლაზიშვილი

ტელ: 599 18 15 41

 

kvirike
Skip to content