სოფელ ქობულეთის ადმინისტრაციული ერთეული

სოფელ ქობულეთი, ზ. სამება, კოხი

მერის წარმომადგენელი: დურმიშხან შავიშვილი

ტელ: 595 92 10 72

Skip to content