საკრებულოს რიგგარეშე სხდომა გაიმართა

დღეს, ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რიგგარეშე  სხდომა გაიმართა, რომელსაც დავით მჭედლიშვილი თავმჯდომარეობდა. დღვანდელ სხდომაზე ცნობად მიიღეს  საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის  გურამ აბაშიძის  გადადგომა. აგრეთვე, განიხილეს ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2021 წლის 3 დეკემბრის N60 განკარგულებაში  ცვლილების შეტანის თაობაზე.                                                                                                                                                                                                                                                 საკრებულომ  თავმჯდომარის მოადგილედ, ხმათა უმრავლესობით  აირჩია გურამ აბაშიძე.

      

 

Skip to content