8 ნოემბერს, 12 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

8 ნოემბერს, 12 საათზე, გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

 1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილის  გურამ აბაშიძის  გადადგომის შესახებ   ცნობად მიღება.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი გურამ აბაშიძის  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა  და საკრებულოს საფინანსო -საბიუჯეტო და ეკონომიკურ  საკითხთა კომისიიდან გასვლის შესახებ.

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი  გიზო  ხალვაშის   ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ-საპროცედურო და სამანდატო  საკითხთა  და  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა კომისიიდან გასვლის შესახებ.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი დავით წულუკიძის ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების,  კულტურის, სპორტის,  ტურიზმისა და  ახალგაზრდულ  საკითხთა კომისიიდან გასვლის შესახებ.

5. ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  კომისიის წევრთა რაოდენობისა და პროპორციული წარმომადგენლობის კვოტების განსაზღვრის შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს  2021 წლის 3 დეკემბრის N60 განკარგულებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე.

 

Skip to content