ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა

ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს საფინანსო-საბიუჯეტო და ეკონომიკურ საკითხთა კომისიის  სხდომა გაიმართა,რომელსაც კომისიის თავმჯდომარე თედო ტაკიძე უძღვებოდა.

კომისიის სხდომაზე მერის პირველმა მოადგილე დავით ვერულიძემ წარადგინა ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 29 ივლისის   №114-11422210122  მომართვა ,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის 2022  წლის ადგილობრივი პროგრამული  ბიუჯეტის ორი  კვარტლის შესრულების შესახებ“ მიმოხილვის ცნობად  მიღების თაობაზე.

Skip to content