მუნიციპალიტეტში მორიგი სამუშაო თათბირი გაიმართა

მუნიციპალიტეტში მორიგი სამუშაო თათბირი გაიმართა.
მერმა სხვადასხვა მნიშვნელოვან, მიმდინარე პროექტებსა და პროგრამაზე ისაუბრა, რომლიც მუნიციპალიტეტში ხორციელდება :
✅ ინფრასტრუქტრული სამუშაოები – არაერთი ობიექტი შენდება და თითოეულ ობიექტზე უნდა იყოს მაქსიმალური კონტროლი. როგორც სამუშაოების მიმდინარეობის, ასევე დროულად, შესაბამის ვადებში დასრულების გაკონტროლების მიზნით.
✅ მნიშვნელოვანია, რომ აქტიურად მიმდინარეობს თითოელი ჯანდაცვის პროგრამა. გავაგრძელოთ უნდა ამ კუთხით მუშაობა და მაქსიმალურად ყველა მოსახლეობისთვის იყოს ხელმისაწვდომი არსებული პროგრამები.
✅ გამწვანების სამსახური აქტიურად ახორციელებს ტურისტულ სეზონთან დაკავშირებულ სამუშაოებს. ყოველდღიურად უნდა მოხდეს ქალაქში არსებული მდგომარეობის კონტროლი.
✅ სანდასუფთავების სამსახური ყოველდღიურ რეჟიმში აწესრიგებს ქალაქს, სანაპირო ზოლს, შიდა ეზოებს.
✅ ,,ქობულეთის ტრანსრეგულირებამ” უნდა გააკონტროლოს თითოეული ავტობუსი. მუნიციპალური ტრანსპორტი უნდა იყოს მოწესრიგებული.
✅ ზედამხედველობის სამსახურს დაევალა სამშენებლო სამუშაოების კონტროლი. დროული შემოწმებები, რათა არ მოხდეს რაიმე გაუთვალისწინებელი შემთხვევა.
✅ ა(ა) იპ ქობულეთის სოფლის წყალმა უნდა უზრუნველყოს წყლის მიწოდება, შეფერხებების გარეშე.
Skip to content