21 ივნისს,12 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა

21 ივნისს,12 საათზე გაიმართება ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს ბიუროს სხდომა.

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი: 

1.,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის  30 მარტის N07 დადგენილებაში   ცვლილების შეტანის თაობაზე.

2. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მომართვა  –,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის  პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 11 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ“-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 12 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

4. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814 მომართვა,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის   შიდა აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ“-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 29 აპრილის N 13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე. 

5. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 07 ივნისის  №114-1142215814   მომართვა-,,ქობულეთის  მუნიციპალიტეტის მერიის  დებულების დამტკიცების შესახებ“ ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018  წლის 29 ივნისის  N35 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე) 

Skip to content