18  აპრილს 14 საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

18  აპრილს 14 საათზე გაიმართება  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს იურიდიულ, საპროცედურო და სამანდატო საკითხთა კომისიის  სხდომა

დ ღ ი ს  წ ე ს რ ი გ ი:

1.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის ვადამდე ადრე უფლებამოსილების შეწყვეტის შესახებ;

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

2.  N81 ქობულეთის საოლქო საარჩევნო კომისიის 2022  წლის 31 მარტის   N81/5 მომართვა-ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრის (თ.მოწყობილი) უფლებამოსილების ცნობის შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

3. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრი ზაზა თხილაიშვილის  ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს განათლების, კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და ახალგაზრდულ საკითხთა კომისიაში და  საკრებულოს  ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალურ საკითხთა  კომისიაში დამატების თაობაზე.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №12-11422096182   მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის საშტატო ნუსხისა და    თანამდებობრივი სარგოს  დამტკიცების   შესახებ“.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი სტრუქტურული ერთეულის  ეკონომიკის, ქონების მართვისა და სოფლის  მეურნეობის განვითარების  სამსახურის დებულების  დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის განათლების,  კულტურის, სპორტის, ტურიზმისა და გენდერული თანასწორობის  სამსახურის დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

  1. ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის 06 აპრილის №114-11422096188  მომართვა-,,ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის პირველადი  სტრუქტურული ერთეულის  შიდა აუდიტის  სამსახურის  დებულების დამტკიცების შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

8.ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერის 2022 წლის  06 აპრილის   N114-11422096191 მომართვა – ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერიის შრომითი ხელშეკრულებით დასაქმებულ პირთა  რაოდენობის შეთანხმების  შესახებ.

(მომხსენებელი: დავით წულუკიძე)

Skip to content